GRUPA ARSTAN SP. Z O.O. wspiera podmioty z branży medycznej w poprawie ich ekonomicznej efektywności. Odpowiednio dobrany zespół specjalistów - praktyków z doświadczeniem w zakresie finansów, zarządzania placówkami służby zdrowia oraz zagadnień prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem szpitali dostarcza naszym klientom rozwiązania przyczyniające się do poprawy ich sytuacji finansowej.

Podmiotom świadczącym usługi opieki zdrowotnej oraz ich organom założycielskim oferujemy:

- Analizy restrukturyzacyjne,
- Analizy połączeń i przekształceń,
- Audyty diagnozujące sytuację ekonomiczną, finansową i organizacyjną,
- Oceny projektów restrukturyzacyjnych,
- Analizy systemu zarządzania jednostkami służby zdrowia,
- Programy naprawcze,
- Audyty finansowe,
- Audyty funduszy unijnych,
- Wnioski dotacyjne na inwestycje,
- Studia wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
- Audyty personalne,
- Wdrożenia systemu zarządzania jakością,
- Rozliczanie funduszy unijnych,
- Kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych,
- Porady prawne,
- Finansowanie przedsięwzięć medycznych.

We wszystkich naszych działaniach najważniejsze są dla nas maksymalizacja korzyści naszych klientów oraz dobro każdego pacjenta. Tylko nieodłączne połączenie tych dwóch aspektów pozwoli odnieść satysfakcjonujący nas wszystkich sukces.

Efektywne wsparcie twojego biznesu medycznego.

 

00-511
Warszawa
ul. Nowogrodzka
18 lok. 5

+48 22 893 31 02
660 445 545
kancelaria@arstan.pl

04-175
Warszawa
ul. Ostrobramska
75C lok 3.19

+48 22 893 31 02
693 657 000
660 445 545
kancelaria@arstan.pl

Agencja Reklamy Draft Media