Zarządzanie projektem finansowanym z funduszy europejskich
Kompleksowa usługa: opracowanie wniosków o płatność pośrednią oraz końcową, sprawozdań łącznie ze wszystkimi wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą dokumentami niezbędnymi do rozliczenia projektu oraz otrzymania dofinansowania, przygotowanie Klienta do prawidłowego postępowania w okresie trwałości projektu w celu uniknięcia problemów związanych z bieżącymi kontrolami projektu ze strony Instytucji Zarządzającej oraz innych instytucji państwowych.

Zarządzanie projektem
Prowadzenie, kontrola i nadzór nad wszystkimi działaniami służącymi realizacji projektu od wyłonienia wykonawców do skutecznego zakończenia inwestycji z uwzględnieniem różnych źródeł i instytucji finansujących: prywatnych i publicznych. Ponadto w ramach niniejszej usługi oferujemy doradztwo specjalistów z różnych dziedzin.

Nadzór inwestorski
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad inwestycjami budowlanymi w oparciu i zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane od ich rozpoczęcia do skutecznego odbioru i przekazania do użytkowania. Reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

Prowadzenie kontrola i nadzór nad wszystkimi działaniami służącymi realizacji projektu.

 

04-175
Warszawa
ul. Ostrobramska
75C lok 3.19

+48 22 893 31 02
660 445 545
kancelaria@arstan.pl

© 2012 GRUPA ARSTAN Sp. z o.o.
Kopiowanie treści bez zgody
właściciela witryny zabronione.

Agencja Reklamy Draft Media